Het software collectief.

TexoData en Promidata beheren in samenwerking met de fabrikanten de productdata voor de promotie en bedrijfskledingbranche. In samenwerking met de fabrikanten ontstaan mooie oplossingen waar zowel de dealer als eindgebruikers de vruchten van plukken. Dealers hoeven met deze oplossingen en de centrale dataverwerking in de keten niet opnieuw het wiel uit te vinden. Door de ondersteuning en samenwerking met de fabrikanten ontstaat er een “data/software collectief” waarmee de dealer als eindgebruiker kosten kan besparen en de kans op fouten kan verkleinen.